หัวข้อข่าว : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 15:55 น. เข้าชม : 74)

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสโมสอน หนองสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนละเมาะ โรงเรียนวไลย และโรงเรียนบ้านหนองพลับ ในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรรีขันธ์ เขต 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ