หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 10:05 น. เข้าชม : 111)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันจำนวน 19 รายการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 267 คน และครูผู้สอนที่เป็นคณะกรรมการ จำนวน 107 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2 (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ