หัวข้อข่าว : การวัดและประเมินผลการศึกษาของศูนย์การเรียนหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 14:06 น. เข้าชม : 111)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาแก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ร่วมวัดและประเมินผลการศึกษาของศูนย์การเรียนหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษาและทักษะสากล ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การเรียนหัวหินเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล เลขที่ 4/114 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ