หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 15:59 น. เข้าชม : 110)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  กล่าวต้อนรับบุคลากรด้านการแนะแนว ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการแนะแนวในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการแนะแนว ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการที่จะพัฒนาระบบการแนะแนวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและนอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากร จาก สพป.ปข.2 สพม.10 และอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ