หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนวันทามารีอา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 08:29 น. เข้าชม : 111)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ครั้งที่ 7 “รู้รัก รู้คิด รู้ทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปี 2557  ณ โรงเรียนวันทามารีอา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน และเผยแพร่ผลงานของครูและผู้เรียน ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองและชุมชน  ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงผลงานของผู้เรียน การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ/สุนทรียภาพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำเสนอผลงานจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีคณะครู-นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ