หัวข้อข่าว : ร่วมแก้ปัญหาสถานที่จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอหัวหิน

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 14:15 น. เข้าชม : 115)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมกับ นางรจนา  วรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นายชุมพร  นาคประสบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสถานที่เรียนของเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอหัวหิน เนื่องจากสถานที่จัดการเรียนการสอนที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) จำนวนเด็กพิเศษเพิ่มขึ้น สถานที่จัดการเรียนการสอนมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) เพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่งห้องเรียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าโรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ