หัวข้อข่าว : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 11:25 น. เข้าชม : 112)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษาในสังกัด ในการดำเนินการประเมินคุณภาพและความโปร่งในในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) และคณะกรรมการดำเนินการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ