หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 09:53 น. เข้าชม : 110)

นางอรณฺชา บุปผาชาติ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  เพื่อให้คุณครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงเรียน โดยจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีคุณครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ