หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 10:04 น. เข้าชม : 119)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ ก่อนการประชุมชี้แจงได้ให้เจ้าหน้าที่ดู VTR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคุณครูพี่แนน ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อราชการ เช่น งานสโมสรสันนิบาต การจัดงานปีใหม่ของเขตพื้นที่ การสอบ ผอ.กลุ่มงาน  การลาของข้าราชการ และการลงเวลาราชการไป-กลับ เป็นต้น โดยมีข้าราชการในสพป.ปข. 2 ทุกท่านเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ