หัวข้อข่าว : ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2565  เวลา 13:10 น. เข้าชม : 116)

วันที่ 7 เมษายน 2665 เวลา 13.30 น. นางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสิทธิเดช เวทมานะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยมี นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผอ.สพป.ปข 2 นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ นักวิชาการพัสดุ นางอรเยาว์ อาจหาญ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายธนากร โพธารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาเชียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ