หัวข้อข่าว : สถาปนิกกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. สำรวจพื้นที่โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2565  เวลา 13:16 น. เข้าชม : 114)

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสฤษดิ์ ถารจตุรัส สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูล ในการออกแบบอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ที่โรงเรียนมีความต้องการ ขาดแคลน ตามบริบทของโรงเรียน ได้แก่ โรงอาหาร หอประชุมและโรงพลศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ