หัวข้อข่าว : การจัดสรรงบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2565  เวลา 11:05 น. เข้าชม : 115)

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหาราจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวที่ผ่านมาถึงวันที่  18 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณเพิ่ม จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ