หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 10:12 น. เข้าชม : 37)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน  โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม Conference สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งโรงเรียนเป้าหมายเดินในปีการศึกษา 2565 จำนวน 33 โรงเรียน  และโรงเรียนเป้าหมายใหม่ อีกจำนวน 33 โรงเรียน 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ