หัวข้อข่าว : การประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09:51 น. เข้าชม : 30)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สถานศึกษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสามประยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ