หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงตัวแทนกรรมการระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 11:44 น. เข้าชม : 110)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงตัวแทนกรรมการระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 โดยนางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติให้กรรมการระดับสนามสอบ ได้เข้าใจในข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จะดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 จัดให้มีสนามสอบทั้งสิ้น 22  สนามสอบ  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ