หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 10:00 น. เข้าชม : 110)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิด “คาราวานวิทยาศาสตร์ สู่โรงเรียน ในท้องถิ่นทุรกันดาร”เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ปฏิบัติจริง ได้ความรู้กับวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ นักเรียนจะสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับนักแสดงมากความสามารถ การทดลองที่น่าตื่นเต้นที่จะทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุกของนักเรียน โดยองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการ“คาราวานวิทยาศาสตร์ สู่โรงเรียน ในท้องถิ่นทุรกันดาร”ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  มีกิจกรรม เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส,กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา,กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์, การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2558  โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 ,เอกชน และเทศบาล นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  14 โรงเรียน 817 คน ณ โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ