หัวข้อข่าว : สพป.ปข 2 เปิดงานวิชาการวันศึกษาเอกชน อำเภอหัวหิน ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Play and Learn Education 2015”

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 15:42 น. เข้าชม : 117)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดงานวิชาการศึกษาเอกชน อำเภอหัวหิน ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Play and Learn Education 2015”เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ของอำเภอหัวหิน จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ความรัก ความสามัคคี และรวมเป็นเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ครูได้มีขวัญ และกำลังใจ เพื่อพัฒนาเยาวชนของของชาติทุกคนทุกระดับให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป  เนื่องจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศึกษาเอกชน และในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 97 ปี ของการศึกษาเอกชนที่รัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษาเอกชน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอหัวหิน จึงได้ร่วมกันจัดงานวิชาการศึกษาเอกชน อำเภอหัวหิน ครั้งที่ 4 ขึ้น ภายใต้แนวความคิด “Play and Learn Education 2015” มีกิจกรรม เช่น สนุกคิดวิทยาศาสตร์ เกมระเบิดปัญญา สามเหลี่ยมกด Recycle การทดลองวิทยาศาสตร์ จัตุรัสอลเวง และ 8 อรหันต์ เป็นต้น และได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีศรีเอกชน จำนวน 23 คน จาก 12 โรงเรียน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากร โดยมีโรงเรียนเอกชนในอำเภอหัวหิน จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ