หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 09:07 น. เข้าชม : 117)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ผู้สังเกตการณ์ประจำสนามสอบ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติในการจัดการสอบ O-Net โดยนางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้คณะกรรมการได้รับทราบและถือปฏิบัติ มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ