หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานโรงเรียนวังไกลกังวล

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  เวลา 12:17 น. เข้าชม : 29)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีรธีรชัย ไพฑูรย์ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 และนายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ปข. 2 เข้าประชุมคณะทำงานโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น รายงานสรุปการใช้เงินตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557, รายงานการปรับปรุงอาคารสถานที่, รายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558, การพิจารณาขั้นเงินเดือนครูโรงเรียนวังไกลกังวล และขออนุมัติแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558 เป็นต้น โดยมีคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล(ฝ่ายประถมศึกษา)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ