หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูลประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  เวลา 13:50 น. เข้าชม : 22)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูลประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ตามองค์ประกอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนด ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือประกอบการประเมินผลตามมาตรฐาน เกิดการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มี รอง ผอ./ผอ.กลุ่มงาน/ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ