หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.ปข. 2(ภาค ก.)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  เวลา 14:08 น. เข้าชม : 19)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ภาค ก.) เพื่อซักซ้อมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.ปข. 2 (ภาค ก.) เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมี รอง ผอ./ผอ.กลุ่มงาน/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ