หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  เวลา 15:27 น. เข้าชม : 19)

นายวิชัย ศรีอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2558  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ซึ่งมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น เรื่องเพื่อทราบ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ขออนุมัติผลการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552),การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(หลักเกณฑ์ ว17/2552) ,เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เช่น การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(e-Training รุ่นที่ 4),การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2558) เป็นต้น โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ