หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  เวลา 17:07 น. เข้าชม : 20)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพ  โดยมีคุณครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 1 และ 2ข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน  ณ วัดธรรมรังสี(นาวัลเปรียง)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ