หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงเรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 16:35 น. เข้าชม : 22)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรชัย ไพฑูรย์ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 และนางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้ศึกษาพระราชบัญญัติฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และสามารถบริการประชาชนได้เมื่อมีการร้องขอ พระราชบัญญัติฯดังกล่าว มี 18 มาตรา และเป็นเรื่องกระบวนงานที่ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ประชาชนมาขอใช้บริการ และพระราชบัญญัติฯจะประกาศใช้ในวันที่ 22 กรฏาคม 2558 นี้  มีผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา  ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ