หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “ท่องโลกกาลเวลา” “Little Scientists Day 2015”

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:10 น. เข้าชม : 44)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ท่องโลกกาลเวลา” (Little Scientists Day 2015) เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง รวมถึงการวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ท่องโลกกาลเวลา” ในวันนี้เป็นการนำกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทั้ง 50 โรงเรียน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเผยแพร่ผลงานของครูผู้สอนปฐมวัยด้วย โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดฐานการเรียนรู้ให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 ฐาน  และการจัดนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการ เช่น 1. อดีตถึงปัจจุบันเป็นเช่นไร 2. ทำอะไรในเวลาต่าง ๆกัน 3. สัตว์หากินเวลาไหน 4. ทรายบอกเวลาได้อย่างไร 5. ลอยได้นานเท่าใด 6. หัวใจเต้นเร็วหรือไม่   และลานนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 50 โรงเรียน โดยมี ผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัย นักเรียนปฐมวัยและผู้ปกครอง จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2  จำนวน 87 โรงเรียนเข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดหนองตาแต้ม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ