หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดกีฬาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 13:11 น. เข้าชม : 62)

นายสิทธิศักดิ์  ทองคำ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)  เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) ได้จัดให้มีกีฬาสีเป็นประจำทุกปี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ