หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงตัวแทนกรรมการระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 14:08 น. เข้าชม : 25)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  นายสุรินทร์  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงตัวแทนกรรมการระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติให้กรรมการระดับสนามสอบ ได้เข้าใจในข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จะดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่  27 – 28  กุมภาพันธ์ 2559  จัดให้มีสนามสอบทั้งสิ้น 22  สนามสอบ  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูที่เป็นคณะกรรมการ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2              

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ