หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปี 2559

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เวลา 13:02 น. เข้าชม : 26)

เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2559 นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปี 2559 เพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทของความพิการตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และให้เด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะ   สพป.ปข. 2 จึงจัดอบรมครูผู้สอนเด็กพิการให้มีความรู้ความสามารถ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีคุณครูผู้สอน จำนวน 70 ท่าน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ