หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 รายงานผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโนบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 09:29 น. เข้าชม : 23)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เข้ารายงานผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยมี นายสุรินทร์  บัวงาม , นายสมสันต์  ลือกำลัง ,ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย  ไพฑูรย์  รอง ผอ.สพป.ปข.2  พร้อมด้วย นายมานิตย์  สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ , นางสาวอุทุมพร  เดชคง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกัลยรัสย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  รายงานผลการดำเนินการตรวจราชการให้  นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบข้อราชการพร้อมตอบข้อซักถาม โดยมีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น กศน. , สช. , สพป.ปข.1 , สพป.ปข.2 , อาชีวะศึกษาฯ เข้ารายงานผลการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ