หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมปฎิบัติการโขนจิ๋วสัญจรประจวบคีรีขันธ์ “กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการรามเกียรติ์” (Moderate Class More Khowledge Inteqrated Ramayana)

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:53 น. เข้าชม : 30)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฎิบัติการโขนจิ๋วสัญจรประจวบคีรีขันธ์ “กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการรามเกียรติ์” (Moderate Class More Khowledge Inteqrated Ramayana) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้จัดโครงการโขนจิ๋วสัญจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการรามเกียรติ์” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน นิสิต ครูอาจารย์มีศักยภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์โขนได้มีโอกาสแสดงผลงานเป็นการอนุรักษ์การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ โขน ที่เป็นภูมิปัญญาไทย 2. เพื่อสืบสานและรักษามาตรฐานตามจารีตของการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ โขน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 4. เพื่อบูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่สถานการณ์จริง  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการ  20  ฐาน “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการรามเกียรติ์” ทางโรงเรียนสาธิตฯได้เชิญโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2  จำนวน 20 โรงเรียน ให้ส่งนักเรียนโรงเรียนละ 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ฐานละ 1 คน  เช่น กิจกรรมที่ 1 ฝึกโขนเบื้องต้น 1, กิจกรรมที่ 2 ฝึกโขนเบื้องต้น 2, กิจกรรมที่ 3 พากย์เจรจาโขน,กิจกรรมที่ 4 ไทยสัประยุทธ์,กิจกรรมที่ 5 เพลงเทพทอง,กิจกรรมที่ 6 รำไทยบันเทิง เถิดเทิงกลองยาว,กิจกรรมที่ 7 รำไทยกับอาเซียน ระบำชวา,กิจกรรมที่ 8 รื่นเริงกลองยาว,กิจกรรมที่ 9 กลองสะบัดชัย,กิจกรรมที่ 10 อังกะลุง  ฯลฯ มีคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สอนในกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 20 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนจบจากทุกฐานและได้เข้าร่วมกิจกรรมในการแสดงโขนจิ๋วกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคค่ำของคืนวันที่ 20 มีนาคม 2559 ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดแสดงโขนจิ๋ว ให้ประชาชนได้ร่วมชม และในวันที่ 21 มีนาคม 2559 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมแสดงโขนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ