หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ในสังกัด สพป.ปข. 2 จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:27 น. เข้าชม : 27)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558  นางอุไรวรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยและยินดีกับความสำเร็จก้าวแรก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  และการจัดงานปิดภาคเรียนที่เป็นกิจกรรมที่ดีของโรงเรียน เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับ นักเรียนชั้นอนุบาล 2  ที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและเข้าเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น การแสดงมุฑิตาจิตต่อคุณครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆ และในภาคค่ำได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนของทุกระดับชั้น มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ