หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสังกัดถึงการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 10:34 น. เข้าชม : 29)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ., ผอ.กลุ่มงาน บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เพื่อชี้แจงถึงการที่ คสช. ได้มีคำสั่งในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในเขตพื้นที่ได้รับทราบความเป็นมา และสามารถที่จะตอบคำถามให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้  ณ ห้องประชุมสามพระยา

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ