หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมพิธี “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:52 น. เข้าชม : 30)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายสุรินทร์  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ปข. 2  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” ประจำปี 2559  ณ ประชุมห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ในงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2330 และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน และหลังจากเสร็จพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กิจกรรมทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่เสียชีวิต และการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่าย เข้าร่วมพิธีฯ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ