หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:11 น. เข้าชม : 123)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. ประธานกรรมการ นายคงพิสิษฐ์ ไชยวงศ์ ผู้แทน กคศ. ใน กศจ. กรรมการ  นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 กรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.ปข. 2  โดยมี นางสาวไพลิน เกตุธิโภค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ