หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2559

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 17:59 น. เข้าชม : 120)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ คือมีการแข่งขันถึงระดับประเทศ ซึ่ง สพฐ. โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้กำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 กิจกรรม คือ การพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)  การเล่านิทาน(Story Telling) และทักษะทางภาษา(Multi Skills Competition)  ในการนี้ สพป.ปข. 2  ได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันเพิ่มอีก 2 กิจกรรม คือ การสะกดคำศัพท์(Spelling Bee) และการตอบปัญหา(English Quiz) และผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เป็นนักเรียนในโครงการ English Program หรือ Mini English Program หรือเด็กที่เติบโตจากต่างประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันแต่ละประเภทตามระดับชั้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 212 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ