หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานตรวจต้นฉบับการจัดทำคู่มือครูพระราชทานฯ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:20 น. เข้าชม : 123)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจต้นฉบับการจัดทำคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ฝ่ายประถม  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจต้นฉบับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม โดยมี ผอ.สพป.ปข. 2, รอง ผอ.สพป.ปข. 2, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และครู ในสังกัด สพป.ปข. 2 เข้าร่วมตรวจต้นฉับบ (26 กรกฎาคม 2559)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ