หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  เวลา 09:24 น. เข้าชม : 23)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 โดยดำเนินงานจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เอกชน ตชด. และ อปท. โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการกลาง และผู้ประสานงานประจำสนามสอบ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ