หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community ) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 14:45 น. เข้าชม : 115)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community ) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ PLC โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชียวชาญ มาเป็นวิทยากรในการองรมครั้งนี้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ