ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ 2014-08-21 14:15:10 นิตยา เกษสุริยงค์ 110 อ่าน
เด็กชายสรนันท์ ทองทิพวัน รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวาดภาพในงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2014-08-21 13:59:59 นิตยา เกษสุริยงค์ 132 อ่าน
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2014-08-18 16:55:32 Grisanarerg Glinpery 113 อ่าน
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพที่วัดหนองตาแต้ม ด้วยนายสมจิตร ยอดแฉล้ม คู่สมรสของนางปัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม ได้ถึงแก่กรรมแล้ว 2014-08-18 16:10:21 สาโรจน์ สวัสดิแพทย์ 116 อ่าน
เชิญเข้าร่วมงานการแข่งขันความสามารถนักเรียนปฐมวัยประจำปี 2557 2014-08-13 14:49:41 Grisanarerg Glinpery 117 อ่าน
ด่วน...!!! ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะ การคิดระดับสูงตามแนว PISA 2014-08-13 11:35:16 Grisanarerg Glinpery 103 อ่าน
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 2014-08-04 10:58:55 Grisanarerg Glinpery 96 อ่าน
รวม 97 แถว : 10 หน้า

กลับหน้าแรก