ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ขอเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 2015-04-07 09:25:08 Grisanarerg Glinpery 313 อ่าน
ประชาสัมพันธ์การจัดทำและจัดจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2015-04-03 08:06:06 Grisanarerg Glinpery 60 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต 2015-03-11 11:51:01 Grisanarerg Glinpery 58 อ่าน
ขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อประดับตราสัญลักษ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 2015-03-10 16:18:44 Grisanarerg Glinpery 139 อ่าน
โครงการ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง “ขั้นความรู้ชั้นสูง” (C.A.T.C) 2015-02-27 11:56:04 Grisanarerg Glinpery 71 อ่าน
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 2015-02-09 17:36:31 Grisanarerg Glinpery 63 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 2015-02-09 17:32:53 Grisanarerg Glinpery 60 อ่าน
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 2015-01-27 13:11:29 Grisanarerg Glinpery 57 อ่าน
นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก 2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต 2015-01-05 10:25:00 Grisanarerg Glinpery 68 อ่าน
โครงการสร้างเหรียญ ร. 6 ระลึกค่ายลูกเสือเมืองยวม เพื่อจัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการสร้าง “ค่ายลูกเสือเมืองยวม” 2014-12-22 18:16:56 Grisanarerg Glinpery 110 อ่าน
รวม 93 แถว : 10 หน้า

กลับหน้าแรก