ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
คู่มือ IEP เรียนร่วม 2015-05-30 09:17:51 Grisanarerg Glinpery 108 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครังนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต 2015-05-22 13:37:51 Grisanarerg Glinpery 206 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอัคคีภัย 2015-05-22 13:35:45 Grisanarerg Glinpery 87 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคี 2015-04-20 09:05:19 Grisanarerg Glinpery 146 อ่าน
ขอเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 2015-04-07 09:25:08 Grisanarerg Glinpery 378 อ่าน
ประชาสัมพันธ์การจัดทำและจัดจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2015-04-03 08:06:06 Grisanarerg Glinpery 86 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต 2015-03-11 11:51:01 Grisanarerg Glinpery 75 อ่าน
ขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อประดับตราสัญลักษ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 2015-03-10 16:18:44 Grisanarerg Glinpery 151 อ่าน
โครงการ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง “ขั้นความรู้ชั้นสูง” (C.A.T.C) 2015-02-27 11:56:04 Grisanarerg Glinpery 89 อ่าน
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 2015-02-09 17:36:31 Grisanarerg Glinpery 77 อ่าน
รวม 97 แถว : 10 หน้า

กลับหน้าแรก