หัวข้อข่าว : มารดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 11:13 น. เข้าชม : 130)

ด้วย นางจตุพร  อุ้ยตั้งเจริญสุข มารดาของนางรุ่งนภา  พิมโสดา ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทางเจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30 ณ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรี (โรงเจฮงง่วนตั๊ว) ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ