หัวข้อข่าว : เชิญชวนผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 10:45 น. เข้าชม : 232)

     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับ สภาขับเคลื่นการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวิหาร ได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล

     ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 5 ธันวาคม 2559 โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 26 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 79 ตัว รวม 2,055 ตัว พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาผู้มีจิตรศรัทธาร่วมยริจาคสบทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถรวบรวมเงินผู้มีจิตรศรัทธาบริจาคดังกล่าว ส่งให้กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559

กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ