ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศอื่นๆ

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้อื่นๆ

วิดีโอ

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วีดีทัศน์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ o net 63

กรอกคะแนน SchoolMis

โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS)

ภาพยนตร์สั้น รางวัลชนะเลิศ การผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพยนตร์สั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพยนตร์สั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุม focus group สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วิดีโออื่น ๆ

เอกสาร

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี

อำนาจหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เอกสารอื่น ๆ

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

หน่วยงานอื่นๆ

Facebook

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 92วันนี้
  • 284เมื่อวานนี้
  • 5,192เดือนนี้
  • 6,337เดือนที่แล้ว
  • 34,034ปีนี้
  • 69,530ปีที่แล้ว