O-NET ป.6 และ ม.3

สอบ O-NET ป.6 และ ม.3
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เหลือเวลาอีก

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศอื่นๆ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

321 ครั้ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2562
(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 15:03 น.)
367 ครั้ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV
(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 15:33 น.)
3116 ครั้ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 14:42 น.)
3107 ครั้ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 14:39 น.)
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้อื่นๆ

วิดีโอ

การทำข้อมูล DMC (10 มิ.ย.62)

การทำข้อมูล DMC ( รอบ10 มิ.ย.62)

แนวปฏิบัติการคุมสอบ onet ปีการศึกษา 2562

กรอกคะแนน SchoolMis

โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS)

การประชุมทางไกล "ระบบประชุมทางไกลในองค์กร"

วิธีการใช้งาน Scopia Desktop

วิดีโออื่น ๆ

เอกสาร

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี

อำนาจหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารอื่น ๆ

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

หน่วยงานอื่นๆ

Facebook

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 45วันนี้
  • 88เมื่อวานนี้
  • 3,371เดือนนี้
  • 5,690เดือนที่แล้ว
  • 3,326ปีนี้
  • 73,080ปีที่แล้ว