O-NET ป.6 และ ม.3

สอบ O-NET ป.6 และ ม.3
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เหลือเวลาอีก

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้อื่นๆ

วิดีโอ

วีดิทัศน์การใช้งานระบบ สถานศึกษา V3

คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

คำแนะนำสำหรับนักเรียน เตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

วิดีโออื่น ๆ

หน่วยงานอื่นๆ

Facebook

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 30วันนี้
  • 180เมื่อวานนี้
  • 3,184เดือนนี้
  • 9,057เดือนที่แล้ว
  • 72,251ปีนี้
  • 75,606ปีที่แล้ว