ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหาร (Administrative Section)


นายสุรินทร์ บัวงาม

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ว่าที่ ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสริษา แสงอุทัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


กลับ