หัวข้อข่าว : แจ้งเปิดระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (DMC 2558)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:59 น. เข้าชม : 17)

หนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ที่ ศธ 04089/2010 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

แจ้งเปิดระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (DMC 2558)
 

เข้าจัดทำข้อมูลสำหรับปีการศึกษา 2558 >> ดำเนินการต่อ (โรงเรียนที่ทำ bookmark ปี 57 ไว้เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว จะต้องเข้าทางนี้ใหม่)
คู่มือการดำเนินการจำทำข้อมูลภาคเรียนนี้ >> ดาวน์โหลด

สิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการในการจัดทำข้อมูลในภาคเรียนนี้
  -  ตรวจสอบเด็กตกหล่นจากปีการศึกษาเก่าในโปรแกรม
  -  เพิ่มนักเรียนเข้าใหม่ อ.1 หรือเด็กที่ย้ายมาจากต่างสังกัด
  -  จัดห้องเรียนนักเรียน
  -  ย้ายเข้า-ออก นักเรียน
  -  ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูง

 

* สำหรับโรงเรียนที่ย้ายเข้านักเรียน และโรงเรียนต้นทางไม่ดำเนินการปล่อยตัวนักเรียนมาให้ ให้โรงเรียนเร่งทำเอกสารยืนยันตัวนักเรียน โดยใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้ >>ดาวโหลดแบบฟอร์ม<< และส่งมาให้สำนักงานเขตดำเนินการให้ หรือจะทำเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว หรือรวมเป็น ZIP ไฟล์ และอัพโหลดยืนยันเองก็ได้
 

* สำหรับนักเรียนติด G หรือนักเรียนต่างชาติ ให้เพิ่มนักเรียนในเมนูเพิ่มนักเรียนติด G และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เขตเพื่ออนุมัติออกเลข 13 หลักให้นักเรียน พร้อมทั้งทำเอกสารยืนยันตัวนักเรียน โดยใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้ >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<< และส่งมาที่สำนักงานเขต
 

* มีโรงเรียนที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างสังกัด (โรงเรียนเอกชน) ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ >ที่นี่< และหากว่ามีนักเรียนนั่งเรียนอยู่จริงให้อัพโหลดเอกสารยืนยันตัว โดยใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้ >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<< รวมทั้งเอกสารยืนยันอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารใดก็ได้ที่ใช้ยืนยันตัวตน
 

ให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 และโรงเรียนสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือในหารจัดทำข้อมูล ติดต่อ พารวีร์ เลือดแดง 089-6119556

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ