หัวข้อข่าว : รายงานการประเมินนักเรียนอ่านออก-เขียนได้ ปี 2560 และรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.1-3 ปี 2560

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 09:35 น. เข้าชม : 1298)

รายงานครั้งที่ 2 การประเมินนักเรียนอ่านออก-เขียนได้ ปี 2560 และรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.1-3 ปี 2560 *รายงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

>>เข้ารายงานในโปรแกรม E-MEs<<

>>username / password ของโรงเรียน<<

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ