โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

11990 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6637 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 10710 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6710 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 10694 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 10509 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 7630 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6464 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6476 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 11174 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 10517 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 11239 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 10891 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 10810 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 10441 ครั้งโรงเรียนวไลย 11307 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6461 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6836 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6726 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 12381 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 10900 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 10764 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 11203 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 6406 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 7 ครั้งBeginnerGhost Was Here
6530 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7110 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6490 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 6029 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 7136 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6221 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6875 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 9860 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 10075 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 6123 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 9148 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6797 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 7776 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6687 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 15972 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 7614 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 8314 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4893 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7068 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 7069 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 7791 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 7908 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6706 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5847 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
7458 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 5980 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6205 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6632 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 6000 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5807 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 6981 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6254 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6137 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6904 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6505 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6523 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 7264 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 7574 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7162 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6585 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 5927 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6699 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 7096 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4346 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6528 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 7349 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6877 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7126 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2