โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

15328 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 7168 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 14020 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 7209 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 14116 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 13247 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 9340 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6956 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6962 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 14567 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 14028 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 14311 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 14460 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 14062 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 13934 ครั้งโรงเรียนวไลย 14687 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6986 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7338 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 7212 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 16054 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 14015 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 13901 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 14430 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 7993 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 2133 ครั้งBeginnerGhost Was Here
7031 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7615 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6979 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 6540 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 7623 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6711 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 7357 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 12566 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 12601 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 6589 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 11447 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 7222 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8489 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 7154 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 23695 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8405 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 9597 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 5025 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7235 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 7775 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 8913 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 8709 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 7171 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 6307 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8306 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 6454 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6670 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 7099 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 6464 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 6285 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 7604 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6719 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6625 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 7401 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6963 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6999 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8018 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8214 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7645 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 7059 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 6331 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 7175 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 7805 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4455 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6980 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 7908 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 7351 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7583 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2