โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

17683 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 8196 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 15991 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 8226 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 16467 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 15286 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 10635 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 8010 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8001 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 16859 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 16361 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 16374 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 16757 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 16254 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 16323 ครั้งโรงเรียนวไลย 16869 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 8036 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8343 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 8221 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 18559 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 16231 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 15542 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 16761 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 9281 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 9213 ครั้งBeginnerGhost Was Here
8028 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8637 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 8030 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 7569 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 8660 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 7675 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 8354 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 14417 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 8443 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี 14480 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 7535 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 12997 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 8115 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 9151 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 8059 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 44221 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8982 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 11701 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 5232 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7479 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8307 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 10454 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 9247 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 8071 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 7185 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8874 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 7338 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 7548 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 7980 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 7352 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 7195 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 8591 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 7594 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 7498 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 8335 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 7848 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 7882 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8537 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8736 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 8525 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 7935 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 7186 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 8091 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 8314 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 7807 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 8323 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 8213 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2