โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

14384 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6962 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 13081 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 7009 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 13167 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 12457 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 8717 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6753 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6769 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 13582 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 12965 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13427 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 13423 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 13170 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 12900 ครั้งโรงเรียนวไลย 13718 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6784 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7152 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 7024 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 14960 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 13098 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 13014 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 13506 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 7492 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 339 ครั้งBeginnerGhost Was Here
6824 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7417 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6787 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 6348 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 7429 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6513 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 7165 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 11775 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 11882 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 6411 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 10782 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 7052 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8286 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6960 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 22653 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8182 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 9156 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4981 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7186 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 7561 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 8520 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 8499 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6988 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 6113 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8047 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 6263 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6465 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6905 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 6268 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 6093 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 7354 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6512 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6421 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 7199 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6773 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6810 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 7781 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8026 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7439 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6867 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 6178 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6975 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 7592 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4417 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6784 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 7760 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 7139 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7418 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2