โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

17577 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 7905 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 15891 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 7932 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 16381 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 15192 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 10274 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 7710 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 7707 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 16772 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 16262 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 16281 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 16663 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 16165 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 16209 ครั้งโรงเรียนวไลย 16741 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 7702 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8040 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 7913 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 18444 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 16088 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 15416 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 16648 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 9182 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 7709 ครั้งBeginnerGhost Was Here
7722 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8327 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 7720 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 7265 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 8347 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 7391 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 8064 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 14340 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 14359 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 7260 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 12917 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 7846 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 9075 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 7778 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 41104 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8907 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 11220 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 5161 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7394 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8237 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 10129 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 9167 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 7803 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 6916 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8821 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 7062 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 7286 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 7720 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 7072 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 6897 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 8292 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 7312 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 7207 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 8030 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 7602 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 7608 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8477 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8673 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 8255 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 7661 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 6939 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 7812 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 8254 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4597 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 7566 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 8268 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 7952 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 8191 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2