โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

13240 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6801 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 11936 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6864 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 12015 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 11543 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 8107 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6606 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6621 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 12451 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 11788 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 12383 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 12215 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 12103 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 11747 ครั้งโรงเรียนวไลย 12592 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6603 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6973 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6860 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 13703 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 12018 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 11960 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 12429 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 6942 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 140 ครั้งBeginnerGhost Was Here
6668 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7247 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6633 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 6165 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 7277 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6356 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 7015 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 10869 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 11033 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 6242 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 9994 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6914 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8062 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6808 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 18786 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 7904 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 8713 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4939 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7140 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 7332 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 8141 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 8218 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6845 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5976 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
7771 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 6116 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6330 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6768 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 6125 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5936 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 7133 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6383 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6265 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 7033 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6625 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6661 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 7547 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 7827 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7286 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6710 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 6051 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6820 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 7353 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4382 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6651 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 7565 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6993 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7252 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2