วิดีโอ

ชื่อวิดีโอ วิดีโอ โพสต์โดย โพสต์เมื่อ
การประชุมเชิงปฎิบัติการ ระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2022-06-09 14:10:07
การชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2022-02-10 13:43:11
โรงเรียนคุณภาพ
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2022-02-10 13:34:46
โครงการ พาน้องกลับมาเรียน
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2022-02-10 13:33:13
แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (ว 845)
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2021-12-17 13:22:54
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 (ว.693)
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2021-12-17 13:21:11
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ร.ร. ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2021-11-11 09:54:33
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ร.ร. บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป.ปข.2
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2021-11-11 09:51:15
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับสถานศึกษา ITA ONLINE ปีงบประมาณ 2564
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2021-09-09 09:15:17
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2564
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2021-09-06 08:36:48
รวม 60 แถว : 6 หน้า

ยกเลิก