วิดีโอ

ชื่อวิดีโอ วิดีโอ โพสต์โดย โพสต์เมื่อ
วิธีติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลครูและบุคลากร สำหรับโรงเรียน PSC
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-01-23 10:08:34
PSC สอนใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับโรงเรียน Teach Program School Checking
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-01-23 10:06:57
แนวปฏิบัติการคุมสอบ onet ปีการศึกษา 2562
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-01-16 14:47:25
การสอนโดยใช้สื่อ DLTV ร.ร.บ้านสามกระทาย
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-07-11 15:20:39
การทำข้อมูล DMC ( รอบ10 มิ.ย.62)
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-05-28 15:12:55
การทำข้อมูล DMC (10 มิ.ย.62)
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-05-28 15:09:25
วิธีการใช้งาน Scopia Desktop
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-03-27 16:01:42
การประชุมทางไกล "ระบบประชุมทางไกลในองค์กร"
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-03-27 15:59:09
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2018-12-03 10:06:05
การประชุมทางไกล "ชี้แจงการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน"
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2018-12-03 10:01:06
รวม 34 แถว : 4 หน้า

ยกเลิก