วิดีโอ

ชื่อวิดีโอ วิดีโอ โพสต์โดย โพสต์เมื่อ
VTR งานเกษียณข้าราชการครู สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปี 2558
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-09-22 09:54:47
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-09-02 09:23:22
BBL@หัวหิน (ตอนที่ 8) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-08-26 11:41:53
BBL@หัวหิน (ตอนที่ 7) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-08-26 11:39:21
BBL@หัวหิน (ตอนที่ 6) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-08-26 11:38:24
BBL@หัวหิน (ตอนที่ 5) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-08-26 11:37:33
BBL@หัวหิน (ตอนที่ 4) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-08-26 11:37:05
BBL@หัวหิน (ตอนที่ 3) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-08-26 11:36:36
BBL@หัวหิน (ตอนที่ 2) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-08-26 11:36:11
BBL@หัวหิน (ตอนที่ 1) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-08-26 11:35:24
รวม 23 แถว : 3 หน้า

ยกเลิก