วิดีโอ

ชื่อวิดีโอ วิดีโอ โพสต์โดย โพสต์เมื่อ
วิดีทัศน์ การจัดทำแผนอัตรากำลังฯและยกย่องธำรงรักษาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2018-09-20 11:02:29
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2018-01-25 09:13:33
วีดิทัศน์การใช้งานระบบ สถานศึกษา V3
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-12-30 14:26:23
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS)
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-12-30 14:21:40
กรอกคะแนน SchoolMis
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-12-30 14:20:44
การสำรองข้อมูล ของ school mis
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-12-30 14:18:25
การนำผลการทดสอบ ONET เข้าสู่ระบบ SchoolMIS
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2016-05-03 15:25:50
ตลกคณะ 2 บาท 3 จ๊าด โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป.ปข.2
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2016-03-08 11:37:06
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ปีการศึกษา 2558
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2016-02-16 14:15:35
เสวนาการชีแจ้งกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-Net 28/1/59
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-01-28 15:19:46
รวม 34 แถว : 4 หน้า

ยกเลิก